Advanced Search
More Search Options
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search
More Search Options
we found 0 results
Your search results

รู้ไว้..ก่อนผิด กฎหมายบ้าน by บ้านและสวน

Posted by focusjay on January 15, 2020
| 0

เป็นเรื่องชวนปวดหัวมากในการที่เราจะเข้าใจกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับบ้าน

บ้านและสวนจึงได้คัดสิ่งที่ควรรู้ไว้เพียงไม่กี่ข้อให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างง่ายๆ ก่อนที่จะทำผิดกฎหมายบ้านกันนะครับ
—————
หลังคาบ้านไม่ควรชิดแนวเขต

ถึงแม้จะไม่ได้สร้างหลังคาบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเพื่อนบ้านก็ตาม แต่เวลาฝนตกน้ำฝนจากหลังคาอาจตกลงในเขตบ้านข้างเคียงจนอาจเกิดความเสียหายได้

ซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามหลายอย่าง เช่น ดินเกิดการกัดเซาะ มีน้ำท่วมขังจนระบายไม่ทัน หรือแม้แต่น้ำที่กระเซ็นไปโดนสิ่งของข้างบ้านจนเกิดความเสียหาย

กฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิแบบหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้

หรือวิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านการควรทำรางน้ำฝนระบายน้ำบนหลังคาจะดีที่สุดครับ

ความสูงในห้อง

ความสูงจากพื้นถึงฝ้าของบ้านพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตาม ต้องสูงอย่างน้อย 2.60 เมตร มากกว่านี้ก็ได้ แล้วแต่ความชอบและแนวคิดในการออกแบบครับ

บันไดในบ้าน

ความสูงจากพื้นถึงฝ้าของบ้านพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตาม

ต้องสูงอย่างน้อย 2.60 เมตร มากกว่านี้ก็ได้ แล้วแต่ความชอบและแนวคิดในการออกแบบครับ

เว้นพื้นที่ว่างในที่ดิน

การปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้เปิดเป็นที่ว่างไว้ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดย 70 เปอร์เซ็นต์ใช้เพื่อการสร้างบ้านพักอาศัย (ที่ว่างหมายถึงพื้นี่อันปราศจากสิ่งปกคลุม ซึ่งอาจจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักขยะมูลฝอย ที่จอดรถ และให้หมายรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่สูงจากระดับดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาปกคลุมเหนือระดับนั้น)

สร้างรั้ว

รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้วให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตรเหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธาณะ

ระยะห่างจากรั้ว

หากผนังข้างบ้านของท่านมีช่องเปิดต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง แนวระเบียง ท่านต้องการถอยร่นจากเขตที่ดินเป็นระยะ 2 เมตร (สำหรับบ้านสองชั้น) และถอยร่นเป็นระยะ 3 เมตร (สำหรับบ้านสามชั้น)

การขุดบ่อ ขุดสระ ทำหลุมรับโสโครก

กรณีของการขุดบ่อ หลุมส้วมและบ่อทิ้งน้ำเสีย อาจสร้างปัญหาต่างๆมากมายให้เพื่อนบ้าน เช่น น้ำซึมเข้าไปในที่ดินของบ้านข้างเคียง หรือส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญ ซึ่งทางกฎหมายได้ระบุไว้ว่า การขุดเข้าใกล้เขตแข่งแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ต้องห่างจากเส้นแบ่งแดนไม่น้อยกว่า 2 เมตร และเมื่อขุดแล้วต้องระมัดระวังไม่ให้ดินพังอีกด้วย

ต้นไม้รุกล้ำเข้าเขต

ขอบคุณภาพ : httpframe.bloglovin.com

เป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาต้นไม้ของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามาพื้นที่บ้านเรา กฎหมายจึงได้มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ไว้ด้วย เช่น กิ่งก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น การรุกล้ำของต้นไม้ดังกล่าวมีประเด็นเงื่อนแง่ในด้านกฎหมายดังนี้

1. ส่วนของกิ่งก้านใบหรือผลยื่นล่วงล้ำไปในที่ดินของผู้อื่น กฎหมายกําหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายต้องแจ้งให้เจ้าของต้นไม้ตัดฟันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำเสียก่อน หากไม่ตัดฟันต้นไม้ตามที่แจ้งจึงจะมีอํานาจเข้าตัดฟันต้นไม้และเรียกค่าเสียหายได้ กรณีเข้าไปตัดฟันเองโดยไม่แจ้งให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุก

2. ส่วนของรากรุกล้ำ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทําลายโครงสร้าง กฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิเข้าตัดฟันต้นไม้ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคดีอาญาข้อหาทําให้เสียทรัพย์ และข้อหาบุกรุกให้ยุ่งยากในทางปฏิบัติจึงควรบอกกล่าวให้เจ้าของต้นไม้ทราบก่อนด้วย

3. ส่วนของดอกหรือผลต้นไม้ ถือเป็นดอกผลและผลประโยชน์ที่ผู้ปลูกต้องการแต่เนื่องด้วยต้นไม้ปลูกริมแนวเขตทําให้ดอกหรือผลต้นไม้ออกผลยื่นไปในแดนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น ดังนั้นจึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าดอกหรือผลดังกล่าวเป็นของใคร โดยในประเด็นของดอกผลมีสิ่งที่ต้องควรพึงระวัง ดังนี้

  • หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำไปในแนวเขตของผู้อื่นนั้นยังไม่หลุดจากขั้วต้นไม้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ เพราะเป็นดอกผลอันเกิดจากต้นไม้นั้นโดยตรง หากมีการเด็ดไปจากต้นผู้เอาไปมีความผิดอาญาข้อหาลักทรัพย์
  • หากดอกหรือผลไม้ในส่วนที่ยื่นรุกล้ำมีการร่วงหล่นไปในที่ดินของผู้อื่นแล้ว การเอาไปไม่ผิดข้อหาลักทรัพย์
    เรื่อง : Gott

Leave a Reply

Your email address will not be published.